Qrendo Architecture Framework

Qrendo Architecture Framework eller QAF är ett arkitekturellt ramverk anpassad efter myndigheter och större organisationers behov av ett arkitekturellt sammanhängande språk där målet är att med hjälp av interaktiv visualisering  få hela organisationen att förstå arkitekturen för ett eller flera system och därmed skapa förutsättningar för ett lyckat systemarbete. QAF består av ramverket och verktygen i QAFT.

Förvandla din affärsarkitektur till konkreta resultat