Qrendo ett litet men mycket kompetent IT-bolag

Om Oss

Från strategiska konsulter till pionjärer inom produktinnovation

Välkommen till Qrendo, där vår historia är lika djupgående som den innovation vi för med oss till marknaden idag. Vår resa började i kärnan av IT-arkitektur, kravhantering, systemutveckling, och IT-säkerhet, med rötterna djupt förankrade inom Sveriges totalförsvar. Det var i denna komplexa och krävande miljö som vi skärpte vår expertis och utvecklade en unik förståelse för behovet av heltäckande, integrerade lösningar. 

Läs med om vår kompetens eller mer om företaget och vår värdegrund.

Letar du efter nya jobbmöjligheter?

Bli en del av oss

Vår kompetens

Vi hjälper våra kunder undvika oförutsedda och dyra misstag i sina IT-investeringar. Qrendo erbjuder kvalificerade produkter och tjänster inom dessa kompetensområden.

IT-arkitektur

När du vill ha en långsiktigt hållbar lösning för dina system, behöver du en tydlig systemarkitektur. Vi hjälper dig att upprätta och underhålla den arkitektur som bäst tjänar dina syften med hjälp av QAF. Vi erbjuder en lösning som inte bara ger struktur etappvis men även mätbar effekt på investeringar. 

Kravhantering

Med vår expertis inom att specificera och upprätta korrekta krav, och QAF:s förmåga att omvandla ofullständiga krav till tydliga och spårbara processer, ser vi att till att varje projekt når sin fulla potential. Vi hjälper dig säkerställa att du får rätt kravställning för att uppnå ett långsiktigt hållbart system.


Systemutveckling

I takt med att IT blir allt mer komplext, har vår djupa förståelse för systemutveckling gjort det möjligt för oss att skapa en produkt som inte bara möter, utan överträffar våra kunders förväntningar, alltid med det lilla extra. 

IT-säkerhet

IT-säkerhet är en fundamental del i all systemutveckling, kravhantering, arkitektur, utveckling, och systemunderhåll. Vi hjälper dig med en genomtänkt strategi för hur du hanterar sekretess och säkerhet genom hela systemets livscykel.

Granskning och IT-upphandling

Vi stödjer dig vid kritiska beslut och säkerställer kvalitet i viktiga beslutsunderlag. Vi hjälper dig med att skapa genomtänka planer för dina upphandlingar så att dessa har en kravställning där du faktiskt får det du förväntar dig.

Management och AI

Vi besitter kompetens för att stödja kunder i tillfälliga uppdrag, såsom IT-chef, IT-säkerhetschef, och inköpsansvarig IT, med digitaliseringens utmaningar och integrering av AI i verksamheten.

Vill du få mer information om vilka uppdrag Qrendo genomfört?

Se våra kundcase