Vi försvarar Sveriges frihet och demokrati!

Vår mission är att stärka myndigheter och företag som ingår i Sveriges totalförsvar.

Qrendo har en unik portfölj av tjänster och produkter för att åstadkomma detta.