Våra uppdrag

Qrendo har specialiserat sig på tre branscher där vi erbjuder kunder vår expertkunskap.
Vi ger här exempel på uppdrag vi har genomfört.

Våra branscher är försvarsindustrin, finansindustrin & offentlig sektor

Kund inom försvarssektorn
 • Utmaning: Samordning mellan mycket stort antal system som används i många verksamheter.
 • Lösning: Spårbarhetsmodell baserad på kartlagda verksamheter.
 • Resultat: Systemen fungerar tillsammans, och stöder ett stort antal verksamheter.
Kund inom finanssektorn
 • Utmaning: Oro över krav och designens hållbarhet och säkerhet
 • Lösning: Second opinion på kravinsamlingen och design
 • Resultat: Omtag på kravinsamlingen med resultat att kraven anpassades mot verksamheten och designen gjordes om så den uppfyllde kraven ifrån verksamhet och kraven på säkerhet.
Kund inom offentlig förvaltning
 • Utmaning: Behov av stöd för kravhantering, modellering och säkerhetsarkitektur.

 • Lösning: Kravhantering i form av modellering. Utsagor ned till systemkrav på funktioner och vidare till arkitektur ned till gränsytor i form av standarder.

 • Resultat: Sammanhållen och spårbar modell med en design som förenklar skapandet av tekniska stödsystem med innehåll som är återbrukbart för andra inom organisationen.

Kund inom försvarssektorn
 • Utmaning: Tilldelning av materiel till förband baserad på reglementen och befintlig materiel.
 • Lösning: Spårbarhetsmodell baserad på kartlagda verksamheter.
 • Resultat: Tilldelad materiel som stöder förbandets krav, men där avvägningar gjorts efter tillgång och ekonomi.