QAF, QAFT och VACS

En beskrivning av vad detta är och vilka problem som de avser att lösa