Vi hjälper våra kunder undvika oförutsedda och dyra misstag

Qrendo erbjuder konsulttjänster och utbildningar inom följande kompetensområden.

Arkitektur & Krav

En relevant och väl avvägd kravmassa och en långsiktigt hållbar arkitektur är nycklar till ett framgångsrikt system.

Granskning & Upphandling

Upphandlingar kräver mycket god kunskap om hur kravställning av system fungerar.

Om du är osäker på dina underlag kan det bästa vara att göra en oberoende granskning.

AI

Artificiell intelligens pratar alla om men få vet hur man använder denna nya teknik!

Systemutveckling & IT-säkerhet

Modern systemutveckling kräver kunskap på detaljnivå och på övergripande nivå.

IT-säkerhet är vitalt i alla system som hanterar information.

Våra konsulter

Thomas Drakengren

Thomas är doktor inom artificiell intelligens med lång erfarenhet av arkitektur, försvar och mjukvaruutveckling. Är delägare och konsultchef på Qrendo.

Håkan Olsson

Håkan är civilekonom med lång erfarenhet från finans & IT-branschen. Är delägare och ansvarar för Qrendos ekonomi & marknadsföring.

Hans Sanne

Hans är utbildad systemvetare med lång erfarenhet av informationssäkerhet, arkitektur och kravställning. Är delägare och personalansvarig på Qrendo.


Malin Bergman

Malin har dubbel kandidatexamen inom företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Malins nyckelkompetenser är kravanalys, förändringsledning, processmodellering, konfigurering och försäljning.

Simon Beverskog

Simon har en masterexamen från civilingengörsprogrammet inom IT med inriktning människa- och datorinteraktion. Simons nyckelkompetenser är mjukvaruutveckling, datavisualisering, agile/scrum och kravanalys.Elise Lång

Elise har en kandidatexamen från civilingenjörsprogrammet i datateknik vid Linköpings universitet. Elise nyckelkompetenser är kravanalys, progranvaruarkitekt, objektorienterad programmering. Elise är just nu tjänstledning för studier.

Kundcase

Vi utgår alltid ifrån verksamhetensbehov och försöker vara en partner ifrån kravfångst till arkitekturförslag. Läs mer om några av våra kundcase här

Vid kravjusteringar under ett IT-projekts gång påverkas ofta fler delar av verksamheten än tänkt, vilket i efterhand ofta blir väldigt dyrt.​"

IT-chef inom finanssektorn

28 % av alla IT-projekt anses som regelrätta misslyckanden, det är lätt att underskatta risken och därmed inte ta nödvändiga försiktighetsåtgärder."

The Project Management Institute

Utmaningar

Både komplexa och mindre komplexa IT-system stöter ofta på problem. Två av de vanligaste problemen är undermålig kravinsamling och förändring av implementation eller krav. Förändring av kravställning är det svåraste att hantera i ett projekt då det ofta är problematiskt att veta hur förändringar i ett led kommer att påverka verksamheten i ett annat.

Kunskap

På Qrendo jobbar några av Sveriges bästa kravanalytiker, IT-arkitekter och säkerhetsexperter. Våra medarbetare har meriter såsom PhD i maskininlärning, före detta IT-säkerhetschef på Swedbank och internationell föreläsare.

Lösning

Vi använder därför vår expertis och unika arbetsmetoder för att hjälpa våra kunder undvika förseningar och spräckta budgetar i IT-projekt.