Vår kompetens

Vi hjälper våra kunder undvika oförutsedda och dyra misstag i sina IT-investeringar. Qrendo erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom dessa kompetensområden.

IT-arkitektur

När du vill ha en långsiktigt hållbar lösning för dina system, behöver du en tydlig systemarkitektur.

Vi hjälper dig att upprätta och underhålla den arkitektur som bäst tjänar dina syften.

Vi ger dig en systemarkitektur i etapper, efter varje etapp får lagom mycket struktur för att få mätbar effekt på din investering.

Kravhantering

Vi ser till att du samlar in rätt krav för ditt projekt, så du får rätt kravställning för ett långsiktigt hållbart system.

Vi hjälper dig att upprätta och specificera de krav som bäst tjänar dina syften.


Systemutveckling

IT blir allt mer komplext och det krävs allt mer kunskap för att skapa IT-system som möter er organisations utmaningar.  

Vi har kunskaper som ger mervärde för din organisation.

Våra systemutvecklare ger våra  alltid kunden det lilla extra.

IT-säkerhet

IT-säkerhet är i en fundamental del i all systemutveckling, kravhantering, arkitektur, utveckling, och systemunderhåll. 

Vi hjälper dig med en genomtänkt strategi för hur du hanterar sekretess & säkerhet genom hela systemets livscykel.

Granskning

Vi kan genom granskning se till att du har kvalitet på dina underlag när du skall fatta viktiga beslut.

Ovasett om det är inom arkitektur, teknikstrategi eller informations-säkerhet.

IT-upphandling

Vi kan hjälpa dig att med en genomtänkt plan för hur upphandlingen skall gå till.

Vi ser också till att upphandlingen har en  kravställning att du faktiskt får det  du önskade när leverantören gör sin slutleverans.

Management

Vi har kompetens för att stödja kunder i tillfälliga uppdrag som t.ex. IT-säkerhetschef, IT-chef, inköpsansvarig IT, eller avdelningschef.

AI

Artificiell Intelligens kommer i framtiden att integreras i de flesta verksamheter.

Men hur detta steg skall tas för den egna verksamheten är inte alltid lätt att bilda sig en uppfattning om.

Vi  utbildar oss kontinuerligt och testar AI-teknologier i olika sammanhang. Allt för att veta hur vi på bästa sätt skall hjälpa kunden.