Qrendo
Laddar...

SÄKERHET OCH INTEGRITET I EN VÄRLD PRÄGLAD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS

Artificiell Intelligens (AI) diskuteras inom alla branscher, från nöjes- och finansbranschen till polisväsen och försvar. Dock är kunskapen alltför ofta bristfällig inom området som gäller kravställning av AI.
När man idag diskuterar AI så är det företrädesvis en snäv form av AI man diskuterar, dvs. artificiell intelligens som inte uppvisar människolik ”intelligens” som t.ex. självkörande bilar, språköversättning, bildigenkänning, en form som kopierar enskilda förmågor som människor har.
Utvecklingen går snabbt och kvantdatorer kan komma att skapa teknik som ger AI en skjuts framåt exponentiellt inom de närmaste kommande åren. Det finns dock delar som man inte belyser i tillräckligt hög grad när man kravställer och implementerar en AI, nämligen säkerhets- och integritetsfrågorna.

  Super_user    2018-10-10 13:50:06

SÄKERHET OCH INTEGRITET I EN VÄRLD PRÄGLAD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS

Artificiell Intelligens (AI) diskuteras inom alla branscher, från nöjes- och finansbranschen till polisväsen och försvar. Dock är kunskapen alltför ofta bristfällig inom området som gäller kravställning av AI.
När man idag diskuterar AI så är det företrädesvis en snäv form av AI man diskuterar, dvs. artificiell intelligens som inte uppvisar människolik ”intelligens” som t.ex. självkörande bilar, språköversättning, bildigenkänning, en form som kopierar enskilda förmågor som människor har.
Utvecklingen går snabbt och kvantdatorer kan komma att skapa teknik som ger AI en skjuts framåt exponentiellt inom de närmaste kommande åren. Det finns dock delar som man inte belyser i tillräckligt hög grad när man kravställer och implementerar en AI, nämligen säkerhets- och integritetsfrågorna.

  Super_user

   2018-10-10 13:50:06