Qrendo
Laddar...

GOOGLES AI-SPELMOTOR FÖR INDUSTRIELLT BRUK?

Om ni har hängt med i Googles bravader på AI-området, har ni säkert hört talas om deras (eller Deep Minds, för att vara korrekt) spelmotor AlphaZero, som med några timmars träning (förstås på en kraftfull dator) blir avsevärt bättre än den bästa schackdatorn av idag. Som förstås i sin tur är mycket bättre än den bästa mänskliga schackspelaren: så har det varit sedan 1997, då Garry Kasparov blev slagen av IBM:s dator "Deep Blue", så det behöver vi inte säga så mycket om. Däremot är AlphaZero något helt nytt. Den utgår nämligen enbart från reglerna i schack, eller egentligen, vilket spel som helst med tydliga regler om drag, vinst och förlust, och lär sig hur man spelar givet de reglerna. Ingen mänsklig kunskap behöver tillföras, utan den lär sig enbart genom att spela mot sig själv. I dagarna publicerades den vetenskapliga artikeln i den ansedda tidskriften Science här (bilden kommer från artikeln). Om du är lagd åt det hållet är det mycket intressant läsning!

Vad betyder då detta framsteg för oss i industrin som bara väntar på att tillämpa de senaste framstegen inom AI? Vi behöver förstås ta på oss glasögonen som ser "spel med tydliga regler om drag, vinst och förlust", och se om vi kan använda resultatet i vårt dagliga arbete. Kan t.ex. dataintrång i vissa avgränsade fall ses som ett spel med tydliga regler med drag och motdrag? Kan design av datorsystem ses som ett spel med designval, och där resultatet blir huruvida kraven uppfylldes? Generellt sett så är reglerna inte tydliga för design, utan där finns stort utrymme för kreativitet. Men kanske vi kan ha avgränsade fall, där vi har en utvald "bygglåda" av system som vi kan designa utifrån. Kanske det kan ses som ett spel? På Qrendo funderar vi gärna i de här banorna, och det är vi förstås inte ensamma om. Men en sak är klar, vi har de här glasögonen på oss, och kommer att vara snabba att använda tekniken när vi ser en tillämpning!

  Thomas Drakengren    2018-12-08 13:09:47

GOOGLES AI-SPELMOTOR FÖR INDUSTRIELLT BRUK?

Om ni har hängt med i Googles bravader på AI-området, har ni säkert hört talas om deras (eller Deep Minds, för att vara korrekt) spelmotor AlphaZero, som med några timmars träning (förstås på en kraftfull dator) blir avsevärt bättre än den bästa schackdatorn av idag. Som förstås i sin tur är mycket bättre än den bästa mänskliga schackspelaren: så har det varit sedan 1997, då Garry Kasparov blev slagen av IBM:s dator "Deep Blue", så det behöver vi inte säga så mycket om. Däremot är AlphaZero något helt nytt. Den utgår nämligen enbart från reglerna i schack, eller egentligen, vilket spel som helst med tydliga regler om drag, vinst och förlust, och lär sig hur man spelar givet de reglerna. Ingen mänsklig kunskap behöver tillföras, utan den lär sig enbart genom att spela mot sig själv. I dagarna publicerades den vetenskapliga artikeln i den ansedda tidskriften Science här (bilden kommer från artikeln). Om du är lagd åt det hållet är det mycket intressant läsning!

Vad betyder då detta framsteg för oss i industrin som bara väntar på att tillämpa de senaste framstegen inom AI? Vi behöver förstås ta på oss glasögonen som ser "spel med tydliga regler om drag, vinst och förlust", och se om vi kan använda resultatet i vårt dagliga arbete. Kan t.ex. dataintrång i vissa avgränsade fall ses som ett spel med tydliga regler med drag och motdrag? Kan design av datorsystem ses som ett spel med designval, och där resultatet blir huruvida kraven uppfylldes? Generellt sett så är reglerna inte tydliga för design, utan där finns stort utrymme för kreativitet. Men kanske vi kan ha avgränsade fall, där vi har en utvald "bygglåda" av system som vi kan designa utifrån. Kanske det kan ses som ett spel? På Qrendo funderar vi gärna i de här banorna, och det är vi förstås inte ensamma om. Men en sak är klar, vi har de här glasögonen på oss, och kommer att vara snabba att använda tekniken när vi ser en tillämpning!

  Thomas Drakengren

   2018-12-08 13:09:47

UNDRAR DU ÖVER AI OCH VAD DET ÄR FÖR NÅGOT?

Sätt dig då ned och titta på den här presentationen så får du en bättre insikt än de flesta. Tycker du att du inte har tid att se hela? Kontakta oss så kommer vi till din organisation och håller ett kostnadsfritt föredrag inom området. Tycker du att någon annan bör se presentationen? Dela den!
AI. Allt du behöver veta och lite till

  Hans Sanne    2018-11-27 15:13:21

UNDRAR DU ÖVER AI OCH VAD DET ÄR FÖR NÅGOT?

Sätt dig då ned och titta på den här presentationen så får du en bättre insikt än de flesta. Tycker du att du inte har tid att se hela? Kontakta oss så kommer vi till din organisation och håller ett kostnadsfritt föredrag inom området. Tycker du att någon annan bör se presentationen? Dela den!
AI. Allt du behöver veta och lite till

  Hans Sanne

   2018-11-27 15:13:21

SÄKERHET OCH INTEGRITET I EN VÄRLD PRÄGLAD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS

Artificiell Intelligens (AI) diskuteras inom alla branscher, från nöjes- och finansbranschen till polisväsen och försvar. Dock är kunskapen alltför ofta bristfällig inom området som gäller kravställning av AI.
När man idag diskuterar AI så är det företrädesvis en snäv form av AI man diskuterar, dvs. artificiell intelligens som inte uppvisar människolik ”intelligens” som t.ex. självkörande bilar, språköversättning, bildigenkänning, en form som kopierar enskilda förmågor som människor har.
Utvecklingen går snabbt och kvantdatorer kan komma att skapa teknik som ger AI en skjuts framåt exponentiellt inom de närmaste kommande åren. Det finns dock delar som man inte belyser i tillräckligt hög grad när man kravställer och implementerar en AI, nämligen säkerhets- och integritetsfrågorna.

  Super_user    2018-10-10 13:50:06

SÄKERHET OCH INTEGRITET I EN VÄRLD PRÄGLAD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS

Artificiell Intelligens (AI) diskuteras inom alla branscher, från nöjes- och finansbranschen till polisväsen och försvar. Dock är kunskapen alltför ofta bristfällig inom området som gäller kravställning av AI.
När man idag diskuterar AI så är det företrädesvis en snäv form av AI man diskuterar, dvs. artificiell intelligens som inte uppvisar människolik ”intelligens” som t.ex. självkörande bilar, språköversättning, bildigenkänning, en form som kopierar enskilda förmågor som människor har.
Utvecklingen går snabbt och kvantdatorer kan komma att skapa teknik som ger AI en skjuts framåt exponentiellt inom de närmaste kommande åren. Det finns dock delar som man inte belyser i tillräckligt hög grad när man kravställer och implementerar en AI, nämligen säkerhets- och integritetsfrågorna.

  Super_user

   2018-10-10 13:50:06

AI OCH BLOCKCHAIN?

Beslut som görs av AI kan ibland vara svåra för människor att förstå. Detta då AI är kapabel till att hantera många variabler och mycket data samtidigt helt oberoende av varandra och "lära" sig vilka av dessa som är viktiga utifrån den uppgift som den skall lösa. Inom t.ex. finanssektorn skulle en AI algoritm kunna vara satt till att upptäcka finansiella transaktioner som är bedrägeriförsök och som då skall blockeras eller undersökas. Det kommer då att vara viktigt att den data som AI behandlade är tillgänglig för en människa att kontrollera och följa upp. Med tanke på den stora mängd data som en AI har processat så kan detta bli en väldigt komplex genomgång.

Hur kravställer man möjligheten att kunna göra revision på beslut som är gjorda av AI?

En sådan möjlighet skulle kunna vara att kombinera AI och Blockchain genom att lagra varje beslut som AI gör i en blockchain som då kan användas vid revisioner av de beslut som AI har gjort. Oavsett vad AI används till inom en organisation så måste lagar och förordningar uppfyllas och beslut gjorda måste kunna kontrolleras. Att lagra besluten som AI gjort i en Blockchain ger oss möjlighet till att kunna göra revisioner och vara säker på att datat som revideras inte har blivit förändrat efter det att beslutet lagrats i en Blockchain. Det ger oss även möjlighet till transparens in i AI för att förstå hur AI resonerade vid beslutet.

Vi på Qrendo AB har startat en resa rörande kravställning av AI och Blockchain, vill du vara med?

  Super_user    2018-08-06 14:48:44

AI OCH BLOCKCHAIN?

Beslut som görs av AI kan ibland vara svåra för människor att förstå. Detta då AI är kapabel till att hantera många variabler och mycket data samtidigt helt oberoende av varandra och "lära" sig vilka av dessa som är viktiga utifrån den uppgift som den skall lösa. Inom t.ex. finanssektorn skulle en AI algoritm kunna vara satt till att upptäcka finansiella transaktioner som är bedrägeriförsök och som då skall blockeras eller undersökas. Det kommer då att vara viktigt att den data som AI behandlade är tillgänglig för en människa att kontrollera och följa upp. Med tanke på den stora mängd data som en AI har processat så kan detta bli en väldigt komplex genomgång.

Hur kravställer man möjligheten att kunna göra revision på beslut som är gjorda av AI?

En sådan möjlighet skulle kunna vara att kombinera AI och Blockchain genom att lagra varje beslut som AI gör i en blockchain som då kan användas vid revisioner av de beslut som AI har gjort. Oavsett vad AI används till inom en organisation så måste lagar och förordningar uppfyllas och beslut gjorda måste kunna kontrolleras. Att lagra besluten som AI gjort i en Blockchain ger oss möjlighet till att kunna göra revisioner och vara säker på att datat som revideras inte har blivit förändrat efter det att beslutet lagrats i en Blockchain. Det ger oss även möjlighet till transparens in i AI för att förstå hur AI resonerade vid beslutet.

Vi på Qrendo AB har startat en resa rörande kravställning av AI och Blockchain, vill du vara med?

  Super_user

   2018-08-06 14:48:44

HUR KRAVSTÄLLER MAN AI?

Att kravställa AI ur ett tekniskt perspektiv är relativt enkelt men att kravställa hur datat som AI samlar på sig för att bli "intelligent" ska hanteras är desto svårare. Oavsett dessa två frågor så är det absolut svåraste att kravställa AI ur ett verksamhetsperspektiv! Vi har påbörjat en resa för att skapa krav ur ett verksamhetsperspektiv ned till teknisknivå inklusive data och information som skall hanteras med fokus på kravställning på AI! Vill du vara med på resan? Tveka inte att kontakta oss!

  Hans Sanne    2018-07-17 08:38:56

HUR KRAVSTÄLLER MAN AI?

Att kravställa AI ur ett tekniskt perspektiv är relativt enkelt men att kravställa hur datat som AI samlar på sig för att bli "intelligent" ska hanteras är desto svårare. Oavsett dessa två frågor så är det absolut svåraste att kravställa AI ur ett verksamhetsperspektiv! Vi har påbörjat en resa för att skapa krav ur ett verksamhetsperspektiv ned till teknisknivå inklusive data och information som skall hanteras med fokus på kravställning på AI! Vill du vara med på resan? Tveka inte att kontakta oss!

  Hans Sanne

   2018-07-17 08:38:56

QRENDO SPONSRAR VALLATORPSSKOLANS KLASS 9A I INNOVATIONSTÄVLING!

Det finns duktiga uppfinnare på Vallatorpsskolan i Täby. Två klasser från skolan kammade hem pokaler under den årliga First Lego Leauge-mästerskapen i Stockholm i november. Klass 9 A var klassen som vann hela tävlingen, och blev så kallade Champions, vilket innebar en resa till Oslo. I Oslo blev deras uppfinning, Drip Saver, vinnande bidrag till Innovation Award som avgjordes i Trondheim. Deras uppfinning vann Innovation Award tävlingen och skall nu tävla i världsfinalen i San Fransisco i Juni 2018. Drip Saver, är en mätare man fäster på blandaren i duschen och som räknar hur mycket vatten man gör av med. Mätaren drivs av en liten vattenturbin som kopplas till en app i telefonen – på så vis kan man tävla med andra familjemedlemmar om vem som gör av med minst vatten. Deras slogan är ”En droppe från mig, ett hav till världen”. Fakta om First Lego Leauge FIRST Lego League är en tävling för barn mellan 10 och 16 år. Tävlingen har flera moment: teknik, innovation och marknadsföring. Oftast kommer lagen från olika skolor, men det är fritt fram för alla att bilda ett lag. I år har tävlingen temat Hydro Dynamics och regionfinaler avgjordes runt om i Skandinavien i november. Skandinavien-finalen avgjordes i Oslo och finalen i innovation avgjordes i Trondheim. Världsfinalen avgörs i San Fransisco i Juni.

  Hans Sanne    2018-03-16 09:52:12

QRENDO SPONSRAR VALLATORPSSKOLANS KLASS 9A I INNOVATIONSTÄVLING!

Det finns duktiga uppfinnare på Vallatorpsskolan i Täby. Två klasser från skolan kammade hem pokaler under den årliga First Lego Leauge-mästerskapen i Stockholm i november. Klass 9 A var klassen som vann hela tävlingen, och blev så kallade Champions, vilket innebar en resa till Oslo. I Oslo blev deras uppfinning, Drip Saver, vinnande bidrag till Innovation Award som avgjordes i Trondheim. Deras uppfinning vann Innovation Award tävlingen och skall nu tävla i världsfinalen i San Fransisco i Juni 2018. Drip Saver, är en mätare man fäster på blandaren i duschen och som räknar hur mycket vatten man gör av med. Mätaren drivs av en liten vattenturbin som kopplas till en app i telefonen – på så vis kan man tävla med andra familjemedlemmar om vem som gör av med minst vatten. Deras slogan är ”En droppe från mig, ett hav till världen”. Fakta om First Lego Leauge FIRST Lego League är en tävling för barn mellan 10 och 16 år. Tävlingen har flera moment: teknik, innovation och marknadsföring. Oftast kommer lagen från olika skolor, men det är fritt fram för alla att bilda ett lag. I år har tävlingen temat Hydro Dynamics och regionfinaler avgjordes runt om i Skandinavien i november. Skandinavien-finalen avgjordes i Oslo och finalen i innovation avgjordes i Trondheim. Världsfinalen avgörs i San Fransisco i Juni.

  Hans Sanne

   2018-03-16 09:52:12

QRENDO TECKNAR RAMAVTAL MED BOLAGSVERKET

Qrendo tecknar ramavtal med Bolagsverket avseende konsultuppdrag inom IT eller med anknytning till IT. Avtalet sträcker sig till 30 april 2019.

”Vi ser detta som ett viktigt steg i Qrendos utveckling och expansion inom kvalificerade IT-tjänster” framhåller konsultchef Thomas Drakengren.

  Super_user    2018-03-09 09:17:51

QRENDO TECKNAR RAMAVTAL MED BOLAGSVERKET

Qrendo tecknar ramavtal med Bolagsverket avseende konsultuppdrag inom IT eller med anknytning till IT. Avtalet sträcker sig till 30 april 2019.

”Vi ser detta som ett viktigt steg i Qrendos utveckling och expansion inom kvalificerade IT-tjänster” framhåller konsultchef Thomas Drakengren.

  Super_user

   2018-03-09 09:17:51