• Utmaning: oro över krav och design
  • Lösning: Second opinion
  • Resultat: Bättre säkerhetsdesign

Säkerhet och robusta system

Utmaning

Inom verksamheten upplevdes en oro över om kravarbetet och den tänkta designen var tillräcklig och om designen uppfyllde ställda säkerhetskrav.

Qrendos lösning

Qrendo genomförde en second opinion på kravinsamlingen och den tilltänkta arkitekturen utifrån ett säkerhets- och verksamhetsperspektiv.

Resultat

Second opinion resulterade i ett bättre kravunderlag och en mer genomtänkt design, och genom användande av en arkitekturell modell kunde design och kravuppfyllnad enklare kommuniceras till leverantörer och interna kontrollorganisationer


Kontakta oss