Spårning av krav från verksamhet till tilldelad materiel

Utmaning

En myndighet inom försvarssektorn i Norden med ett stort antal system i sin portfölj behövde effektiv samordning mellan systemen för att ge slutkunden maximal nytta in sin verksamhet.

Qrendos lösning

Qrendo deltog som arkitekter i myndighetens systemledningsfunktion, och utförde arbetet att upprätta en spårbarhetsmodell från kartlagd verksamhet via design till tilldelad materiel i form av dator- och kommunikationssystem. 

Resultat

Spårbarhetsmodellen kunde svara på frågor om hur kundens krav har realiserats, och vilken roll tilldelad materiel spelar i kundens verksamhet. Modellen kunde även vara grund för kundens prioriteringar och avvägningar vilket resulterade i en mer transparent, snabbare och effektivare informationsdelning.