Utbildningsinsats inom
AI-området

Utmaning

En svensk statlig myndighet kände ett behov av att förstå hur artificiell intelligens kan komma att påverka deras verksamhet, och hur man inom en snar framtid kan behöva kravställa system som innehåller komponenter baserade på artificiell intelligens.

Qrendos lösning

Qrendo genomförde utbildningsinsatser rörande artificiell intelligens och hur det kan att påverka myndighetens framtid och vilka utmaningar och möjligheter teknologin ger för myndigheten.

Resultat

Genom utbildningsinsatsen kunde en förståelse fås för hur myndigheten kan tänka inom området artificiell intelligens, och hur deras verksamhet kan komma att påverkas.