Systemutveckling/IT-säkerhet

Modern systemutveckling kräver kunskap på detaljnivå och på övergripande nivå.

IT-säkerhet är vitalt i alla system som hanterar information.

Systemutveckling

Har du behov av kompetenta utvecklare inom C# som kan ge dig det lilla extra som du inte förväntar dig? Har du behov av utveckling i ditt Episerver-system? Vi kan hjälpa dig!

Vi vet hur programkod skall se ut, och ser snabbt felaktigheter. Vill du ha hjälp att granska programkod? Kontakta Qrendo!

IT-säkerhet

IT-säkerhet är en fundamental del i alla IT-system. Det har inte minst blivit tydligt genom de informationsläckor som bland annat myndgheter råkat ut för. Vi hjälper dig att ha en genomtänkt strategi för hur du hanterar olika typer av sekretess på din information, så att du har garderat dig för effekterna av eventuella IT-attacker.