Granskning/upphandling

Upphandlingar kräver mycket god kunskap om hur kravställning av system fungerar.

Om du är osäker på dina underlag kan det bästa vara att göra en oberoende granskning.

Granskning

Vi ser till att du har kvalitet på dina underlag när du skall fatta viktiga beslut om teknikstrategi, arkitektur eller informationssäkerhet.

Upphandling

Om du skall göra en upphandling, ser vi till att du har en väl genomtänkt plan för hur upphandlingen skall gå till, och förstås att du har en kravställning som gör att du inte blir besviken när leverantören gjort sin slutleverans.