AI

Vi hjälper er att se möjligheterna med artificiell intelligens (AI) – boka en föreläsning för ert företag.

Artificiell Intelligens (AI) är ett hett ämne på allas läppar, men få vet hur man egentligen kan använda denna teknik och vilka möjligheter som finns. Oftast är det något som IT-avdelningen experimenterar med när det istället är något som hela verksamheten borde ägna sig åt.

Vad är AI egentligen?

Enkelt förklarat är AI (eller maskininlärning) ett annorlunda sätt att bygga system på. I stället för att ge datorn exakta instruktioner vad den ska göra, så programmeras den istället genom att få en stor mängd exempel på vad som skall göras. Därefter kan datorn utföra uppgifter som liknar exemplen, men också sådana som avviker från exemplen. Ett exempel är den självkörande bilen som har sett många kamerabilder på vägar, och sedan klarar av att köra på helt andra vägar än den tidigare sett bilder på.

AI är kort och gott ett sätt att få datorn att fungera mer som vi människor gör, men med möjlighet att tillämpa detta i helt nya sammanhang.

Skicka in en intresseanmälan för en föreläsning i grunderna för AI. Är ni redo?

AI i framtiden och vilka möjligheter det medför

De senaste årens framgångar inom AI verkar peka på en lysande framtid inom området, där datorer kommer att kunna ta över nästan alla uppgifter som den mänskliga kompetensen idag har överhand inom. Alla har hört talas om AI och de flesta vet att den nya tekniken kommer att spela stor roll i framtiden. Men nästan ingen vet vad man kan förvänta sig av denna teknik – och än mindre hur man kravställer utveckling eller upphandling av ett AI-system.

På Qrendo kan vi hjälpa er med denna komplexa, men väldigt intressanta uppgift. Vi ger en introduktion till AI, och går igenom de områden där dagens AI har varit framgångsrikt, men också de områden där AI har svårt att ge önskade resultat. Sedan visar vi också på utmaningarna med att kravställa AI-system.

Spela videoklipp

Qrendo & AI

Alla har hört talas om Artificiell intelligens och de flesta vet att den nya tekniken kommer att spela stor roll i framtiden. Men nästan ingen vet vad man kan förvänta sig av tekniken, och än mindre hur man kravställer utveckling eller upphandling av ett AI-system. Vi hjälper dig med denna komplexa men väldigt intressanta uppgift. Boka in en föreläsning om AI för ert företag.

Välkommen att lära dig
grunderna i AI.

Kontakta oss idag

Skicka in en intresseanmälan för en föreläsning om artificiell intelligens (AI). Vi återkopplar till dig så fort vi kan.