Företaget

Tre grundpelare definierar Qrendos identiet, det präglar allt vi gör och står för. 

Qrendos tre grundpelare

Lyhördhet

Det viktigaste för oss är att både vi och våra kunder går vinnande ur ett samarbete. Det blir därför så viktigt att leverera precis det kunden vill ha och behöver.

Kvalitet

Vi lägger vår stolthet i att aldrig nöja oss förrän högsta kvalitet är uppnådd. För att ha hålla hög kvalitet i jobbet tror också vi att det är viktigt att en ha hög kvalitet i livet. Därför eftersträvar vi både kvalitet i arbete och privatliv för både kunder och medarbetare.

Integritet

Vi jobbar ofta under säkerhetsmässigt känsliga förhållanden. För att säkerställa en positiv kundupplevelse och för att bygga tillit ställer vi mycket höga krav på vår integritet.

Qrendo har specialicerat sig på fem industrier för att erbjuda kunder expertkunskap om både teknik och industri.

  • Finansindustrin
  • Civila myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting
  • Försvarsindustrin