Tankar om AI

Tankar om AI

Nya tekniker har alltid varit ämnade att ersätta gamla tekniker.

Ta till exempel en dator, den skapades för att räkna stora tal snabbt. Den ersatte då flera andra tekniker, räknestickan, skrivmaskinen, etc. Den nya tekniken, datorn, avskaffade vissa mänskliga arbeten men skapade även flera nya arbeten. Detsamma gäller nästan alla tekniker som människan har skapat. Varje ny teknik har ersatt en gammal teknik men tekniken har fortfarande krävt intelligens i form av en människa som analyserar den information som presenteras. Så en människa har alltid behövts då de tekniska framstegen alltid har inriktat sig på att ersätta en gammal teknik med en ny teknik.

Vi står dock inför ett paradigmskifte.

Med Artificiell Intelligens (AI) så är målsättningen inte att ersätta en gammal teknik med en ny teknik. Målsättningen är att ersätta en gammal intelligens (människan) med en ny intelligens (AI). Den nya teknik som sedan skapas kommer att vara anpassad för att skötas av en artificiell intelligens, inte av en människa. Informationen som skapas kommer också att anpassas för att analyseras av en artificiell intelligens och inte av en människa.

Om vi kombinerar artificiell intelligens med robotisering så kommer inga nya arbeten att skapas för människor. De nya jobben kommer att skapas för artificiell intelligens. I början kommer artificiell intelligens som specialiserar sig på att utföra en typ av enkla arbeten men som under tidens gång blir mer och mer kapabel och kan göra mer och mer avancerade intelligenta saker. De nya jobben kommer att växa fram under denna första fas då artificiell intelligens inte är tillräckligt avancerad, men ju intelligentera AI blir desto fler arbeten kommer den att ta över ifrån människor och inga nya kommer att skapas under vägen. Kom ihåg att vi inte pratar om en ny teknik. Vi pratar om en ny intelligens i kombination med robotisering.

De närmaste 30 åren kommer en fullständig revolution ske inom områdena robotisering och artificiell intelligens.

Det finns två stora frågor som slår mig. En som jag tror mig kunna svara på och en jag inte kan svara på:

1)     Vilka arbeten kommer människor att göra när AI och robotisering genomförs?

Jag tror att människa – människa interaktionen kommer att skapa fler jobb. Vi människor behöver människa – människa interaktion vilket jag inte tror kommer att ersättas fullt ut av artificiell intelligens.

2)     Vilken inkomst kommer människor att ha? Hur kommer konkurrensen mellan företag att bli? Hur kommer kommuner, landsting, stater etc. få in skattemedel så välfärd, lag och ordning, etc. kan behållas? Speciellt om vi räknar med att utvecklingen går framåt även inom det medicinska området och människan kommer att leva längre.

Den här frågan har jag inget svar på. Men jag förstummas över hur lite den diskuteras. Varken mellan vanliga människor, företagare eller politiker.

Artificiell Intelligens kan skapa den gyllene tidsåldern för oss människor men det innebär att vi måste diskutera hur vi vill att den, och vårt samhälle, ska se ut.

Hans Sanne

Qrendo AB