QRENDO TECKNAR RAMAVTAL MED BOLAGSVERKET

QRENDO TECKNAR RAMAVTAL MED BOLAGSVERKET

Qrendo tecknar ramavtal med Bolagsverket avseende konsultuppdrag inom IT eller med anknytning till IT. Avtalet sträcker sig till 30 april 2019. 

”Vi ser detta som ett viktigt steg i Qrendos utveckling och expansion inom kvalificerade IT-tjänster” framhåller konsultchef Thomas Drakengren.