QRENDO AB:S GRUNDARE SKRIVER UNDER FUTURE OF LIFES TJUGOTRE AI-PRINCIPER!

QRENDO AB:S GRUNDARE SKRIVER UNDER FUTURE OF LIFES TJUGOTRE AI-PRINCIPER!

Qrendo AB:s grundare har beslutat att skriva under och verka för Future of Lifes principer vad gäller utveckling av Artificiell Intelligens. Qrendo AB kommer att vägledas av dessa tjugotre principer vid kravställning av AI system som Qrendo AB medverkar i.