NYTT AVTAL FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN

NYTT AVTAL FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN

Qrendo AB har fått ett nytt uppdrag som managementkonsult till ett ledande outsourcingbolag i försäkringsbranschen. Uppdraget avser management och utveckling inom digital dokumenthantering.