HUR KRAVSTÄLLER MAN AI?

HUR KRAVSTÄLLER MAN AI?

Att kravställa AI ur ett tekniskt perspektiv är relativt enkelt men att kravställa hur datat som AI samlar på sig för att bli “intelligent” ska hanteras är desto svårare. Oavsett dessa två frågor så är det absolut svåraste att kravställa AI ur ett verksamhetsperspektiv! Vi har påbörjat en resa för att skapa krav ur ett verksamhetsperspektiv ned till teknisknivå inklusive data och information som skall hanteras med fokus på kravställning på AI! Vill du vara med på resan? Tveka inte att kontakta oss!